การวิเคราะห์ SWOT (หรือ SWOT Matrix) เป็นเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บุคคลหรือองค์กรใช้ในการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในแนวคิดหรือโครงการก่อนดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเภทนี้ ดังนั้นก่อนที่จะใช้ SWOT เพื่อตัดสินแนวคิดทางธุรกิจหรือข้อเสนอแนะ นี่คือข้อดีและข้อเสียของกระบวนการนี้คุณควรพิจารณาและสิ่งที่พวกเขาส่งผลต่อธุรกิจของคุณ

 

ข้อดี

Zero cost: หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการวิเคราะห์ SWOT คือไม่มีต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิเคราะห์ที่ทุกคนในธุรกิจสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลและไม่จำเป็นต้องมีการนัดหมายของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์โครงการและข้อเสนอภายในบริษัทในหน้าที่หรืออุตสาหกรรมใดๆ

ผลลัพธ์ที่สำคัญ: ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT คือการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในแนวคิดที่ได้รับการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทคือการเพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อนเพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอกที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อเอาชนะภัยคุกคามที่ระบุได้ ในแง่นี้มีค่าที่ดีในผลลัพธ์ที่สามารถสร้างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจได้

แนวคิดใหม่: ข้อดีอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์ SWOT คือการช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบปัญหาที่ปรากฏในคอลัมน์และแถวของการวิเคราะห์ SWOT ในฐานะสังคมจะไม่เพียงเพิ่มความตระหนักถึงข้อดี (หรือข้อเสีย) ที่อาจเกิดขึ้นและภัยคุกคามเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้เราสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ของแผนการที่จะตอบโต้ตามที่เกิดขึ้น

ข้อเสีย

การส่งเรื่องไม่สำคัญ: เนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT โดยทั่วไปเป็นเรื่องง่ายในสถานที่ตั้งจึงมักไม่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ หากบริษัทมุ่งเน้นเฉพาะการจัดทำบันทึกเท่านั้นอาจไม่เพียงพอที่จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ มีข้อบกพร่องอื่นๆในการเข้าถึงรายการเช่นเดียวกับรายการที่อาจไม่ได้จัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมโดยบริษัทตัวอย่างรายการข้อบกพร่องบางอย่างเช่นอาจดูเหมือนได้รับการรับรองโดยรายการจุดแข็งจุดอ่อนที่ยาวนานขึ้น แต่ก็มีความสำคัญและต้องระบุด้วย

การวิจัยเพิ่มเติมที่จำเป็น: เพื่อให้การวิเคราะห์ SWOT ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะต้องมีการขยายจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามต่างๆ ตัวอย่างเช่นบริษัทควรพิจารณาขนาดของจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อกำหนดจุดแข็งที่แข็งแกร่งจริงๆเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ SWOT อย่างละเอียดควรดูที่โอกาสหรือขนาดของภัยคุกคามเพื่อดูว่าเกี่ยวข้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทอย่างไร

ดังนั้นการคำนึงถึงว่าการวิเคราะห์ SWOT สามารถทำได้ง่ายและตรงไปตรงมา การวิจัยและการวิเคราะห์เป็นสิ่งจำเป็นโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบ

การวิเคราะห์ Subjective

สำหรับการวิเคราะห์เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพของบริษัท การตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล SWOT อาจเป็นกระบวนการเชิง Subjective ที่สะท้อนถึงความลำเอียงของบุคคลที่ทำการวิเคราะห์ นอกจากนี้ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ SWOT ยังสามารถล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

หัวข้อเกี่ยวข้อง: 5 วิธีที่โซเชียลมีเดียส่งผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจ